Best Athletes

Best Indian Athletes - Male

  Vasudev Tandi

  Ravi Dhillon

  Subodh Patil

  Stanzin Namgyal

  G. V. Raghavendra

  Lavesh Vidya

  Kirath Singh

  Omkara Yogaraj

  Gurneet Singh Sidhu


Best Indian Athletes - Female

  Ami Parekh

  Aarathi Kasturiraj

  Tina Washington

  Shruti Kotwal

  Simrita Sahney

 Varsha Puranik

  Aradhana Kasturiraj

  Rinchen Dolma

  Diskit Angmo